Rady spadkowe

Na tej stronie znajdziesz porady dotyczące rad spadkowych.

Spadek w terminologii prawnej oznacza zespół praw i obowiązków, które należą się osobie posiadającej dobra do przekazania (czyli tzw. spadkodawcy) w momencie śmierci. Spadek przechodzi wówczas na osobę prawnie do tego zobowiązaną na zasadzie dziedziczenia. Spadkiem jest więc posiadanie majątku, rzeczy i praw.

Kodeks cywilny mówi, że w skład spadku wchodzą dobra majątkowe, jak i długi zaciągnięte np. w bankach lub innych instytucjach finansowych.

W momencie śmierci osoby, spadek przechodzi na osobę wskazaną, zazwyczaj na rodzinę – dzieci, żonę, męża itd.

W chwili śmierci spadkodawcy potencjalny spadkobierca nabywa praw do spadku poprzez jego otwarcie. Majątek pieniężny, rzeczy użytkowe, lokal, garaż, hipoteka to rzeczy, które można odziedziczyć w ramach spadku. Zalicza się również do tego zobowiązania i wierzytelności. Dziedziczenie zgodne z regułami prawnymi to obowiązek wchodzący w skład spadku.

Rzeczy niemajątkowe nie mogą wchodzić w skład spadku. Za pośrednictwem notariusza można również zrzec się spadku. Czynność tego typu wykonywana jest najczęściej kiedy spadkodawca był zadłużony.

W terminologii prawniczej otwarcie spadku oznacza prawne przejście spadku ze spadkodawcy na spadkobiercę. Jako pełnoprawny właściciel spadkobierca nabywa prawa do spadku w chwili śmierci spadkodawcy. Jeżeli dziedziczony jest np. kredyt na kwotę 100 tys. złotych i nieruchomość warta 150 tys., można przejąć spadek sprzedając nieruchomość i spłacając kredyt. Reszta zostaje do naszej dyspozycji.

Kalkulacja taka często wymaga porady notarialnej i prawnej. Spadek nie zawsze jest dobrem pieniężnym bądź materialnym. Osoby nieświadome o możliwości zrzeczenia się spadku, muszą spłacać zobowiązania spadkodawcy, ponieważ nie uregulowali wobec nich prawnych zobowiązań (nie zrzekli się spadku).