Kolumbarium

Na tej stronie znajdziesz informacje na temat kolumbarium.

 

KolumbariumKolumbarium

 

Kolumbarium to prostopadłościenna lub niekiedy kopulasta budowla cmentarna z czasów rzymskich i wczesnochrześcijańskich, występująca wyłącznie w Rzymie i pełniąca funkcję zbiorowego grobowca dla kilkuset zmarłych. Nazwa pochodzi od łacińskiego słowa columba (gołębica).

Kolumbarium pojawiło się w czasach cesarza Augusta w I w. p.n.e. Kolumbarium to budowla podziemna z niszami w ścianach wewnętrznych ustytuowanych w piętrowych rzędach. Nisze przeznaczone były na urny z prochami zmarłych i opatrzone marmurowymi tabliczkami z ich imionami. Pod ścianami, na posadzce ustawiano sarkofagi. Wnętrze zdobiono zazwyczaj freskami i stiukami.

Przykładem tej architektury są zachowane XIX-wieczne kolumbaria na Cmentarzu Bernardyńskim na Zarzeczu w Wilnie. Istniały one też do chwili dewastacji na cmentarzu na Rossie w Wilnie.

W obecnych czasach kolumbaria buduje się na cmentarzach w pobliżu krematoriów.