Kremacja

Na tej stronie znajdziesz informacje na temat kremacji.

 

KremacjaKremacja

 

Kremacja (łac. cremare – spalić), ciałopalenie – forma pogrzebu zwłok zmarłego, polegająca na spaleniu ciała, znana i uznawana przez wiele religii.

 

Proces kremacji

Na życzenie rodziny firma pogrzebowa może zorganizować pożegnanie świeckie przed kremacja, zazwyczaj odbywa się ono w godzinach wieczornych zanim zmarły zostanie przewieziony do krematorium.

Nowoczesna kremacja przeprowadzana jest w piecu kremacyjnym. Prochy osoby skremowanej po spaleniu są jeszcze rozdrabniane w odrębnym urządzeniu, przed umieszczeniem ich w urnie.

Po powrocie z krematorium następuje ostatnie pożegnanie i pochowek urny ze zmarłym. Należy pamiętać w przypadku pogrzebów kościelnych aby porozmawiać z księdzem o mszy za zmarłego w jakiej formie i na którym etapie tak ową zrobić.

 

Prawo polskie

Zgodnie z artykułem 12. i 16. ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 1959 r. Nr 11, poz. 62, z późn. zm.), zmarłych można pochować przez złożenie w grobach ziemnych, murowanych lub katakumbach i zatopienie w morzu. Szczątki pochodzące ze spopielenia zwłok mogą być przechowywane także w kolumbariach. W szczególnych przypadkach, gdy zgon nastąpił na okrętach będących na pełnym morzu, zwłoki wręcz powinny być pochowane przez zatopienie w morzu. Za naruszenie przepisów tej ustawy grozi kara grzywny do nawet 5 tys. złotych lub kara aresztu do 30 dni. W 2005 r. przygotowywane były przynajmniej trzy projekty nowej ustawy o cmentarzach.

Obecnie polskie prawo nie zezwala na:

  • przechowywanie urny z prochami w innym miejscu niż na cmentarzu (czy to w niszy urnowej, pochowanej w grobie urnowym, czy pochowanej do tradycyjnego grobu),
  • rozsypywanie prochów osoby zmarłej, np. na “polach pamięci” usytuowanych na cmentarzach, czy poza nimi,
  • rozsypywanie prochów do morza, można je jedynie w nim zatopić.

Nie jest uregulowana jeszcze kwestia tworzenia biżuterii z prochów osoby zmarłej, jednak z formalnego punktu widzenia, zgodnie z polskim ustawodawstwem nie ma takiej możliwości, gdyż ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych wymienia zamknięty katalog (numerus clausus) sposobów chowania zwłok.