Śmierć bliskiej osoby

Na tej stronie znajdziesz porady dotyczące zachowania się w przypadku śmierci bliskiej osoby.

 

Śmierć w domu

Jeśli zgon nastąpił w domu, pierwszym krokiem jest zawiadomienie Pogotowia Ratunkowego: z telefonu stacjonarnego: 999/ z telefonu komórkowego: 112.

 

Stwierdzenie zgonu

Po przybyciu Pogotowia, lekarz lub osoba uprawniona do stwierdzenia zgonu wypisuje protokół
zgonu, po tej czynności można powiadomić Zakład Pogrzebowy o zgonie i prośbie zabrania osoby zmarłej do kostnicy.

 

Karta zgonu

Z protokołem zgonu udajemy się do lekarza pierwszego kontaktu po kartę zgonu.

 

Śmierć w szpitalu

W chwili, gdy Bliski umiera w szpitalu, należy udać się do działu statystyki w szpitalu aby odebrać kartę zgonu, wystawioną przez lekarza oraz kartę potwierdzenia odbioru zwłok.

 

Śmierć w wypadku

Gdy zgon nastąpił w wyniku wypadku, wezwane Pogotowie zawiadamia Policję, ta zaś zawiadamia Prokuraturę na terenie której miał miejsce zgon. Zmarły trafia do Zakładu Medycyny Sądowej na sekcję zwłok, aby ustalić przyczynę zgonu.

 

Zgoda na wydanie ciała

Podczas sekcji musimy udać się do Prokuratury która była obecna na miejscu zgonu, po zezwolenie na wydanie ciała zmarłego po przeprowadzonej sekcji zwłok.

 

Karta zgonu

W tym przypadku kartę zgonu dostaniemy w Zakładzie Medycyny Sądowej.

 

Akt zgonu

Z kartą zgonu, dowodem osobistym, paszportem, oraz książeczką wojskową udajemy się do Urzędu Stanu Cywilnego na terenie gminy, w której nastąpił zgon.

 

Firma pogrzebowa

Po otrzymania upoważnienia do odbioru ciała i prowadzenia pogrzebu możemy rozpocząć przygotowywanie ceremonii. Do pochówku potrzebujemy kartę zgonu potwierdzoną przez Urząd Stanu Cywilnego oraz akt zgonu.


Karta zgonu